Ga naar innoud

Titels van de Belgische koninklijke familie

Gemaakt op 22-07-2016 , voor het laatst bijgewerkt op 7-02-2021

Binnen de Belgische koninklijke familie zijn de volgende titels in gebruik:

Koning der Belgen

Dit is de enige titel die de Belgische koning heeft. Het is niet koning van België, maar koning der Belgen om uit te drukken dat hij het hoofd is van een natie en geen heerser over een land.

Hertog(in) van Brabant

De titel voor de Belgische troonopvolger of troonopvolgster.

Prins(es) van België

Alle nakomelingen (zowel mannelijk en vrouwelijk) hebben de titel "Prins(es) van België". Bij het verlies van de rechten op de troon wordt deze titel niet afgenomen. Iemand die een prins van België trouwt, wordt niet automatisch prinses van België. In de praktijk wordt deze titel middels een koninklijk besluit alsnog toegekend, zoals gebeurde bij prinses Mathilde en prinses Claire.

Prins van Luik

Deze titel werd verleend door koning Leopold Ⅲ aan zijn tweede zoon, de huidige koning Albert Ⅱ. Deze titel is niet erfelijk.

In het verleden werden ook de titels Graaf van Vlaanderen en de Graaf van Henegouwen gebruikt door de koninklijke familie, maar deze zijn door een koninklijk besluit in 2001 afgeschaft.

Bronnen

  • Trachet, Tim. Alles over de monarchie: van koning Leopold Ⅰ tot prinses Mathilde. Uitgeverij Houtekiet. 2010. ISBN 978 90 8924 105 4