Lijn van de Belgische troonopvolging

De Belgische troon is erfelijk, het oudste kind van de regerend vorst of vorstin wordt troonopvolger/troonopvolgster. De andere kinderen nemen de andere plaatsen in. Als de troonopvolg(st)er trouwt en kinderen krijgt, zullen die kinderen de plaatsen tussen hun vader of moeder en diens broer(s) of zus(ssen) innemen.

Tot 1991 waren alleen nog mannen toegelaten op de Belgische troon, de zogenoemde Salische Wet. Koning Boudewijn schafte hem in 1991 af om te verzekeren dat de Belgische monarchie zou blijven bestaan, want hij en zijn vrouw waren kinderloos gebleven. De prinsen Filip en Laurent waren toen nog niet getrouwd, maar Astrid wel. Bovendien had Astrid al drie kinderen. Zodoende steeg Astrid een plaatsje en verhuisde Laurent naar de laatste plek op de lijst.

Huidige lijn van de troonsopvolging

Deel deze pagina: