Kosten en financiën van het Deens koningshuis

Op deze pagina meer informatie over de kosten en financiën van de Deense koninklijke familie en hoe deze opgebouwd zijn.

Civiele lijst

In Denemarken wordt er gewerkt met een Civiele Lijst (net als bijv. België en Groot-Brittannië). Hierin ligt een jaarlijks bedrag vast. Het bedrag wordt twee keer per jaar aangepast aan de index voor ambtenaren. Voor 2011 was dit bedrag 75 291 549 DKK. Van dat bedrag is 10% voor prins-gemaal Henrik en 1% voor prinses Benedikte. Het jaarlijkse bedrag is bedoeld voor alle onkosten.

De staat stelt diverse gebouwen en paleizen ter beschikking aan de koningin. Zij moet alleen kosten betalen m.b.t het interieur. Dit houdt in dat de moderniseringen, renovaties en het extern onderhoud ten laste vallen van de staat (deze kosten vallen niet onder Civiele Lijst).

↑ Terug naar boven

Dotaties

Naast de Civiele Lijst wordt er een dotatie uitgekeerd aan kroonprins Frederik, kroonprinses Mary en prins Joachim. Voor 2011 waren de bedragen als volgt:

↑ Terug naar boven

Vrijstellingen

Koningin Margrethe Ⅱ, prins-gemaal Henrik, kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, prins Joachim, prinses Marie en prinses Benedikte zijn vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting en motorvoertuigenbelasting. Daarnaast genieten ze terugbetaling van BTW (kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, prins Joachim en prinses Marie in mindere mate). Wel moeten ze belasting betalen over erfenissen, schenkingen en bezit.

↑ Terug naar boven

Controle

De financiën van de Civiele Lijst, kroonprins Frederik en prins Joachim worden gecontroleerd door een extern auditbureau.

↑ Terug naar boven

↑ Terug naar boven

Gebruikte bronnen

Deel deze pagina: