De lijn van de Deense troonopvolging

De Deense troon is erfelijk, het oudste kind van de regerend vorst of vorstin wordt troonopvolger/troonopvolgster. De andere kinderen nemen de andere plaatsen in. Als de troonopvolg(st)er trouwt en kinderen krijgt, zullen die kinderen de plaatsen tussen hun vader/moeder en diens broer(s) of zus(ssen) innemen. Tot 2009 was het nog zo dat mannen voorrang hadden op de troon op vrouwen.

Huidige lijn van de troonopvolging

Deel deze pagina: