De grondwet en de Britse monarchie

De Britse monarchie is gebonden aan de grondwet, en vandaar een constitutionele monarcie. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de Britse monarch zich aan moet houden volgens de grondwet, en welke regels en overige gebruiken gelden voor de monarchie.

Royal Marriages Act 1772

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

De Royal Marriages Act is ingetrokken sinds de invoering van de Succession to the Crown Act 2013.

↑ Terug naar boven

Act of Settlement

De troonsopvolging van de Britse monarchie is geregeld in de Act of Settlement, een wet uit 1701 die vaststeld welke personen troonsgerechtigd zijn. De wet is opgezet omdat koning William III en zijn vrouw koningin Mary II kinderloos waren gebleven. De troon zou dan overgaan naar de zus van Mary, prinses Anne (koning William III is Willem Hendrik, prins van Oranje en stadhouder. Hij werd koning door zijn huwelijk). Prinses Anne's kinderen waren echter al overleden en het was onwaarschijnlijk dat ze nog ooit kinderen zou krijgen. De Rooms-Katholieke halfbroer van koningin Mary II, James (uit een tweede huwelijk van haar vader) zou na het overlijden van Anne dan koning worden, aangezien uit het eerste huwelijk van Mary's vader (een protestante verbintenis) alleen Anne nog leefde (koningin Mary II was in 1694 overleden)

De Act of Settlement moest regelen dat de troonsopvolging in protestantse lijn doorging. Ze kwamen daarbij uit bij Sophie, keurvorstin van Hannover en kleindochter van de Britse koning James I. Er werd vastgesteld dat na de dood van Anne, de kinderen van Sophie troonsgerechtigd waren. Bij wet werd geregeld dat haar nazaten automatisch het Brits staatsburgerschap kregen.

De invoering van Succession to the Crown Act 2013 heeft het verbod op trouwen met Rooms-Katholieken opgeheven.

↑ Terug naar boven

Succession to the Crown Act 2013

De Succession to the Crown Act legt de nieuwe regels vast rondom de troonopvolging, waardoor zaken uit de Royal Marriages Act en de Act of Settlement werden ingetrokken of aangepast

↑ Terug naar boven

Regency Act

De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

↑ Terug naar boven

Gebruikte bronnen

Deel deze pagina: