Ga naar innoud

De grondwet en de Britse monarchie

Gemaakt op 5-08-2016 , voor het laatst bijgewerkt op 28-02-2021

De Britse monarchie is gebonden aan de grondwet, en vandaar een constitutionele monarcie. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de Britse monarch zich aan moet houden volgens de grondwet, en welke regels en overige gebruiken gelden voor de monarchie.

Royal Marriages Act 1772

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

 • Voor een huwelijk is toestemming van de koningin nodig. Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.
 • Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koningin om toestemming te vragen. Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

Opgelet!

De Royal Marriages Act is ingetrokken sinds de invoering van de Succession to the Crown Act 2013.

↑ Terug naar boven

Act of Settlement

De troonsopvolging van de Britse monarchie is geregeld in de Act of Settlement, een wet uit 1701 die vaststeld welke personen troonsgerechtigd zijn. De wet is opgezet omdat koning William III en zijn vrouw koningin Mary II kinderloos waren gebleven. De troon zou dan overgaan naar de zus van Mary, prinses Anne (koning William III is Willem Hendrik, prins van Oranje en stadhouder. Hij werd koning door zijn huwelijk). Prinses Anne's kinderen waren echter al overleden en het was onwaarschijnlijk dat ze nog ooit kinderen zou krijgen. De Rooms-Katholieke halfbroer van koningin Mary II, James (uit een tweede huwelijk van haar vader) zou na het overlijden van Anne dan koning worden, aangezien uit het eerste huwelijk van Mary's vader (een protestante verbintenis) alleen Anne nog leefde (koningin Mary II was in 1694 overleden)

De Act of Settlement moest regelen dat de troonsopvolging in protestantse lijn doorging. Ze kwamen daarbij uit bij Sophie, keurvorstin van Hannover en kleindochter van de Britse koning James I. Er werd vastgesteld dat na de dood van Anne, de kinderen van Sophie troonsgerechtigd waren. Bij wet werd geregeld dat haar nazaten automatisch het Brits staatsburgerschap kregen.

 • De koning(in) maakt deel uit van de Anglicaanse Kerk.
 • Iemand die trouwt met een Rooms-Katholiek is zijn plaats in de troonopvolging kwijt. Zijn of haar kinderen zullen ook geen rechten hebben.

Opgelet!

De invoering van Succession to the Crown Act 2013 heeft het verbod op trouwen met Rooms-Katholieken opgeheven.

↑ Terug naar boven

Succession to the Crown Act 2013

De Succession to the Crown Act legt de nieuwe regels vast rondom de troonopvolging, waardoor zaken uit de Royal Marriages Act en de Act of Settlement werden ingetrokken of aangepast

 • mannelijke troonopvolgers geboren na 28 oktober 2011 gaan oudere zussen niet meer voor in de lijn van troonopvolging.
 • iemand die trouwt met een Rooms-Katholiek verliest NIET zijn plaats in de lijn van troonopvolging.
 • de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging hebben de toestemming van de koning(in) nodig om te trouwen.

↑ Terug naar boven

Regency Act

De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

 • bij het bestijgen van de troon de koning(in) jonger is dan 18.
 • de koning mentaal of fysiek zwak is of onbeschikbaar door een bepaalde oorzaak.

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

 • ouder zijn dan 21 jaar
 • een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
 • in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement.
 • de volgende eed afleggen als regent:

  I swear that I will be faithful and bear true allegiance to [here insert the name of the Sovereign] his heirs and successors according to law. So help me God.

  I swear that I will truly and faithfully execute the office of Regent, and that I will govern according to law, and will, in all things, to the utmost of my power and ability, consult and maintain the safety, honour, and dignity of [here insert the name of the Sovereign] and the welfare of his people. So help me God.

  I swear that I will inviolably maintain and preserve in England and in Scotland the Settlement of the true Protestant religion as established by law in England and as established in Scotland by the laws made in Scotland in prosecution of the Claim of Right, and particularly by an Act intituled “An Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government” and by the Acts passed in the Parliament of both Kingdoms for Union of the two Kingdoms, together with the Government, Worship, Discipline, Rights, and Privileges of the Church of Scotland. So help me God.

↑ Terug naar boven

Bronnen: