Ga naar innoud

De keizerlijke familie van Japan

Gemaakt op 31-10-2016 , voor het laatst bijgewerkt op 27-02-2021

oud-keizer Akihito, oud-keizerin Michiko, keizer Naruhito, keizerin Masako, prinses Aiko, kroonprins Akishino, kroonprinses Kiko, prinses Mako, prinses Kako die kijken naar een lezende prins Hisahito
© Imperial Household Agency

Monarchie sinds: van voor 600
Huidige koning/koningin: keizer Naruhito
Religie: Shinto

Leden van de keizerlijke familie van Japan

 • Oud-keizer Akihito en oud-keizerin Michiko
  • Keizer Naruhito en keizerin Masako
   • Aiko, prinses Toshi
  • Fumihito, Kroonprins Akishino, en zijn vrouw Kiko, Kroonprinses Akishino
   • Prinses Mako van Akishino
   • Prinses Kako van Akishino
   • Prins Hisahito van Akishino
 • Masahito, prins Hitachi, en zijn vrouw Hanako, prinses Hitachi (prins Hitachi is een broer van de oud-keizer)
 • Takahito, prins Mikasa, en zijn vrouw Yuriko, prinses Mikasa. (prins Mikasa is een oom van de oud-keizer)
  • Prinses Tomohito van Mikaso, weduwe van prins Tomohito van Mikasa.
   • Prinses Akiko van Mikasa
   • Prinses Yõko van Mikasa
  • Prinses Takamado, weduwe van prins Takamado
   • Prinses Tsuguko van Takamado
   • Prinses Ayako van Takamado

↑ Terug naar boven

Troonopvolging

Hoewel in het verleden Japan Keizerinnen heeft gekend, staat de huidige wet op de troonsopvolging niet toe dat vrouwen op de troon komen. Deze wet is van kracht sinds 1889. Na de geboorte van Naruhito's dochter Aiko in 2004, is geprobeerd de wet aan te passen zodat Aiko haar vader kan opvolgen als keizerin. Deze plannen werden echter in de ijskast gezet toen Naruhito's broer Akishino in 2006 een zoontje kreeg, Hisahito. Hoewel de huidige premier van Japan vóór wijziging is van de wet, zijn diverse leden van de familie tegen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Naruhito's vrouw Masako al geruime tijd diverse psychische klachten heeft.

 1. Kroonprins Akishino (1965), broer van de huidige keizer
 2. Prins Hisahito (2006), zoon van prins Akishino
 3. Prins Hitachi (1935), broer van de oud-keizer

↑ Terug naar boven

Titels

De keizer(in) heeft de titel Keizer(in) van Japan (Tennõ/Kogõ) met het predikaat Zijne/Hare Keizerlijke Majesteit. Na overlijden krijgen ze een nieuwe naam toegekend.

De kroonprins heeft de titel Kroonprins (Kotaishi) met het predikaat Zijne Keizerlijke Hoogheid.

Keizerlijke prinsen hebben de titel Shinnõ, keizerlijke prinsessen hebben de titel Naishinnõ. Het gaat dan om kinderen en kleinkinderen van de keizer. Overige familieleden hebben de titel õ (voor prinsen) en Nyoõ (voor prinsessen).

↑ Terug naar boven

Grondwet

In Japan zijn belangrijke zaken met betrekking tot de keizerlijke familie - zoals troonopvolging, huwelijk en titels - geregeld in de Wet Keizerlijk Huis.

Wet Keizerlijk Huis

De wet Keizerlijk Huis bevat de volgende bepalingen:
 • De troon wordt overgedragen door mannelijk nageslacht via mannelijke lijn - artikel 1 en 2
 • Volgorde van opvolging:
  • De oudste zoon van de keizer
  • De oudste zoon van de oudste zoon van de keizer
  • Overige nakomelingen van de oudste zoon van de keizer
  • De tweede zoon van de keizer en zijn nakomelingen
  • Overige nakomelingen van de keizer
  • broers van de keizer en hun nakomelingen
  • Ooms van de keizer en hun nakomelingen
  Wanneer er van bovenstaande personen geen meer in leven zijn, gaat de troon naar het dichtstbijzijnde volgende familielid. - artikel 2
 • Wanneer de troonopvolger geestelijk of fysiek ongeneeslijk ziek is - of bij een andere zwaarwegende reden - zal de lijn van troonopvolging aangepast worden door de Raad van de Keizerlijke Hofhouding volgens de regels van artikel 1 en 2. - artikel 3
 • Bij het overlijden van de keizer volgt zijn opvolger hem op. - artikel 4
 • Onder leden van de keizerlijke familie vallen de keizer, de keizerin, keizerin-weduwe, Shinnõ (keizerlijke prinsen) en hun echtgenotes, Naishinnõ (keizerlijke prinsessen), õ (prinsen) en hun echtgenotes, en Nyoõ (prinsessen). - artikel 5
 • De wettige kinderen en kleinkinderen van de keizer zijn Shinnõ (prinsen) en Naishinnõ (prinsessen). Wettige afstammelingen van de keizer in derde generatie en verder zijn õ (prinsen) en nyoõ (prinsessen). - artikel 6
 • Als een õ (prins) de troon bestijgt zullen zijn broers en zussen met de titels õ en nyoõ opgewaardeerd worden naar de titels Shinnõ (keizerlijke prinsen) en Naishinnõ (keizerlijke prinsessen) - artikel 7
 • De zoon van de keizer die de troonopvolger is, heeft de titel Kotaishi (kroonprins). Is er geen kroonprins krijgt de kleinzoon van de keizer die de troonopvolger is de titel Kotaison - artikel 8
 • De keizer en leden van de keizerlijke familie mogen geen kinderen adopteren - artikel 9
 • De Raad van de Keizerlijke Hofhouding moet het huwelijk goedkeuren van iedere prins - artikel 10
 • Een lid van de keizerlijke familie verliest die status bij speciale en onvoorkombare omstandigheden. Keizerlijke prinsessen (Naishinnõ) en prinsessen (nyoõ) verliezen hun titel en lidmaatschap van de keizerlijke familie bij hun huwelijk, of ze moeten de keizer of iemand anders uit de familie trouwen. (artikel 11 tot 14)
 • Een vrouw van buiten de keizerlijke familie wordt lid van de familie als ze keizerin wordt of trouwt met een lid van de keizerlijke familie. - artikel 15
 • Er wordt een regent aangesteld ls de keizer minderjarig is or als de keizer mentaal, fysiek of door andere omstandigheden zijn taken niet kan uitvoeren.
 • De keizer en zijn opvolger zijn meerderjarig als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken.

↑ Terug naar boven

Geschiedenis

Japan schijnt al sinds 660 voor Christus geregeerd te worden door keizers en kent strikte regels en tradities. Zo was het lang niet mogelijk voor een burger om iemand te trouwen uit de keizerlijke familie. De huidige keizerin Michiko was de eerste persoon die uit de gewone burgerij kwam en in de familie trouwde. Hoewel het voor prinsen mogelijk is om iemand zonder adellijke achtergrond te trouwen, dienen prinsessen volgens de wet de familie te verlaten.
Gedurende de geschiedenis van het keizerrijk is Japan ook geregeerd door keizerinnen. Met deze wetenschap is het ironisch dat de huidige wet op de troonopvolging geen vrouwen toelaat op de troon.

↑ Terug naar boven

Overzicht keizers van Japan

Keizers van Japan krijgen bij hun overlijden een nieuwe naam toegekend. Voor een complete lijst van alle Japanse keizers sinds het begin van het keizerrijk, zie de Wikipedia-pagina List of Emperors of Japan.

Naam koning van tot Opmerkingen
Meiji 1867 1912 Voor zijn overlijden beter bekend als keizer Mutsuhito
Taishõ 1912 1926 Voor zijn overlijden beter bekend als keizer Yoshihito
Shõwa 1926 1989 Voor zijn overlijden beter bekend als keizer Hirohito
Akihito 1989 30 april 2019
Naruhito 1 mei 2019 heden

Bronnen