De grondwet en de Nederlandse monarchie

Net als vele andere monarchieën in Europa is de Nederlandse monarchie gebonden aan de grondwet en daardoor een constitutionele monarchie. Daarnaast zijn er veel traditionele en andere soorten gebruiken. Op deze pagina een overzicht van alle regels, protocol en overige gebruiken waar het Nederlandse koningshuis zich houdt.

Grondwet

De zaken die in dit gedeelte worden genoemd, zijn vastgelegd in de Grondwet of andere wetten.

Geboorte

Leden van de koninklijke familie zijn net als elke Nederlander verplicht om van geboorte binnen drie dagen aangifte te doen bij de Burgelijke Stand.

↑ Terug naar boven

Verloving en huwelijk

Als een prins of prinses zijn of haar rechten op de troon wil behouden, dient er goedkeuring gevraagd en gegeven te worden door de regering. Geen toestemming betekent het verlies van de rechten op de troon.

↑ Terug naar boven

Troonopvolging

In de Grondwet is het volgende vastgelegd over de Nederlandse troonopvolging:

↑ Terug naar boven

Koningsschap

Over het koningsschap is het volgende vastgelegd in de Grondwet:

↑ Terug naar boven

Lidmaatschap Koninklijk Huis

Er wordt een wettelijk verschil gemaakt in Nederland tussen de koninklijke familie en het Koninklijk Huis. De Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis luidt als volgt:

Deel deze pagina: