Ga naar innoud

Toegankelijkheid

Gemaakt op 8-03-2020 , voor het laatst bijgewerkt op 8-03-2020

De inhoud van deze website proberen we zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor de bezoekers. Dit betekent onder meer dat je:
  • tekst kunt vergroten zonder dat een heel stuk buiten het scherm valt
  • de website besturen met een toetsenbord
  • de website besturen met spraakherkenningssoftware
  • de website bezoeken middels een screenreader als JAWSm NVDA en VoiceOver.
Verder is de tekst op de website zo simpel en begrijpelijk mogelijk gehouden.

Toegankelijkheidsproblemen melden

Hoewel ik heel er mijn best doe, kan het toch zijn dat je een probleem tegenkomt. Of dat iets maar half werkt of niet goed ondersteund wordt. Dat soort zaken mag je altijd melden aan mij via info@allthingsroyal.nl